Realizujemy obsługę dystrybucyjną oraz wszelkie usługi dodane związane z konfekcjonowaniem oraz tworzeniem zestawów (co-packing) dla sezonowych promocji.