Magazynowanie

W JM Logistics mamy świadomość, jak istotna jest dbałość o sprawny przebieg całego procesu dystrybucji już od samego etapu składowania towaru. Właśnie dlatego oferujemy profesjonalne usługi związane z logistyką i obsługą ładunku w przestrzeni magazynowej. dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta. Polegając na naszym doświadczeniu możesz mieć pewność, że magazynowanie przebiegnie w sposób efektywny i w pełni bezpieczny dla Twojego towaru.

Załadunek i rozładunek
Towar znajduje się pod naszą opieką od momentu przyjęcia, aż do opuszczenia magazynu. Obsługujemy więc logistykę przyjęć, dokonując rejestru otrzymanego ładunku, sprawdzając jego stan i określając ilość, a także zajmując się wymaganą dokumentacją.
Przed wydaniem towaru klientowi osobiście sprawdzamy, czy jest on zgodny ze specyfikacją sporządzoną w trakcie przyjęcia pod kątem jakości, kompletności i etykietowania, a także dokonujemy nadzoru załadunku.

Przechowywanie i składowanie
Na etapie składowania zajmujemy się umieszczeniem towaru w strefie składowania w odpowiednich warunkach i przy optymalnym wykorzystaniu przestrzeni magazynowej. Proces ten obejmuje więc składowanie regałowe i składowanie półkowe, a w zależności od specyfiki towaru także inne rodzaje magazynowania.

Kompletacja
W trakcie kompletacji gromadzimy towar zgodnie ze szczegółami zamówienia i przygotowujemy go do wysyłki. Poza pakowaniem ładunku oferujemy także usługi takie jak paletyzowanie, konfekcjonowanie i etykietowanie w celu zapewnienia towarowi niezbędnego oznakowania i bezpieczeństwa w trakcie dystrybucji.

Inne usługi
W ramach czynności magazynowych prowadzimy też działania usprawniające proces logistyczny i kontrolę jakości towarów. Nadzorujemy więc przeładunek, tworzymy raporty aktualnych stanów magazynowych, a także obsługujemy proces zarządzania opakowaniami zwrotnymi.